Merkelig karaktersetting på EM-søknadene

Det burde kanskje være på tide å gi seg mens leken er god. For uansett hvor mye vi måtte mene noe annet; Bergen blir ikke norsk arrangørby av EM, og man kan ikke arrangere et EM uten stadion! Dessuten er jeg egentlig ikke så opptatt av at EM kommer til Norge, som det man kanskje kan få inntrykk av. Jeg klarer meg fint uten et EM i Norge/Sverige, for å si det sånn. Men det er pinlig å bli tilsidesatt av små tullesteder som Trondheim og Stavanger. Nå kunne jeg selvsagt også sagt Skedsmo, men de er med i egenskap av å tilhøre Stor-Oslo. Sånn er det med den saken…

Likevel; jeg har etter NFFs beslutning om å utelukke Bergen som EM-by gått nøye gjennom NFFs argumentasjon for hvorfor de valgte som de gjorde. NFF har lagt ut et dokument på 67 sider hvor man nøye gjennomgår karaktergivningen til de forskjellige byene. Her er link til det dokumentet At Bergen mistet EM-status fordi NFF ikke fant Dokken-planene realiserbare innen fristen, er helt greit. Jeg forstår den skepsisen. Imidlertid påstår NFF at det var karaktergivningen som var avgjørende for hvem som skulle få mesterskapet. Og slik endte den:

Stavanger – 7,1 poeng
Trondheim – 6,9 poeng
Lillestrøm – 6,9 poeng
Oslo – 6,8 poeng
Bergen – 6,6 poeng
Bodø – 5,2 poeng

(Disse karakterene er et resultat av karakteren på 4 ulike kriterier som i sin tur er bygget opp av tilsammen 14 ulike delkritrier – du finner alle tall nederst)

Riktignok; Oslo fikk EM fordi de skulle ha 50000-seters stadion, Skedsmo fikk det fordi de skulle ha 40000-seters stadion. Uansett hvor mye vi hadde slått dem på karakterene NFF delte ut, så ville vi ikke kibbet ut noen av disse. Karaktergivingen var antagelig kun for å skille de fire “30000-byene” fra hverandre. Jeg holder det useriøse Bodø-alternativet utenfor.

Og sammenligner man Bergen, Trondheim og Stavanger, så er det veldig mye merkelig karaktersetting å spore. Et par steder riktignok urettferdig i Bergens favør, men det er flere steder hvor karaktergivningen åpenbart er feil i vår disfavør. I tillegg er også vektleggingen av de ulike kriteriene noe merkelig. At fancy arrangementskonsepter skal telle like mye som å finne sengeplass til de titusener av tilreisende supportere, finner jeg underlig. Mer om det senere.

I NFFs poenggivning til arrangørbyene har Bergen flere steder åpenbart fått for lav karakter i forhold til konkurrentene. Se bare:

OVERNATTING SUPPORTERE:

Både Bergen og Trondheim har fått karakteren 7 på “overnatting supportere”. Man kan diskutere rettferdigheten i det når

a) Bergen har 99 035 – 115 000 sengeplasser i planene, mens Trondheim har 86 638

b) Bergen vil ha 11,8 % av sengeplassene på hotell, mens Trondheim bare vil ha 7 % av sitt lavere antall

c) Bergen vil ha 95 509 sengeplasser innfor 100 km – mens Trondheim bare får 60 664. 25 000 av Trondheims sengeplasser vil ligge ca 160 km unna – i Åre, Sverige!

Bergen har fått 7 poeng på “overnatting supportere”, mens Stavanger har fått 6 poeng. Forskjellen burde strengt tatt vært større når

a) Bergen har 99 035 – 115 000 sengeplasser i planene, mens Stavanger har 56 500 – 60 000.

b) Bergen vil ha 11,8 % av sitt store antall sengeplasser på hotell, mens Stavanger bare vil ha 6,5 % av sitt lille antall.

c) Bergen har prosjektert med ca 31 000 sengeplasser OVER behovet, mens Stavanger har prosjektert med 11 000 sengeplasser FOR LITE!

Saken er antagelig at NFF ikke belønner overkapasitet. Både Bergen og Trondheim kan tilfredsstille behovet som er satt til 67 500 sengeplasser. Men all den tid det knytter seg mye usikkerhet til både om det store antall prosjekterte sengeplasser vil realiseres og om hvor mange tilreisende som egentlig kommer, burde det vel være en fordel å ha klar overkapasitet i planene? At vi bare får ett poeng mer enn Stavanger som har stor underkapasitet, er jo en skandale! Hva gjør våre konkurrenter hvis det kommer 90 000 tilreisende i stedet for de forventede 67 500? Hva gjør våre konkurrenter hvis 10 000 av de prosjekterte sengeplassene likevel ikke blir noe av?

Jeg mener Bergen skulle hatt ett poeng mer, mens Trondheim og Stavanger skulle hatt ett poeng mindre. Dermed hadde Bergen fått 8, Trondheim 6 og Stavanger 5. Syns det hadde vært mye mer rettferdig når man skjer forskjellene.

OVERNATTING UEFA:

Både Bergen, Trondheim og Stavanger får karakteren 8 på antallet sengeplasser som UEFA-relaterte tilreisende skal ha. Når Bergen har 7347 slike senger i søknaden, mens Trondheim og Stavanger stiller opp med hhv 5502 og 5185, blir det litt urettferdig. Man kunne fint gitt Bergen ett poeng mer her. Men også her er forklaringen antagelig den at alle byene tilfredsstiller behovet for kapasitet og at overkapasitet ikke belønnes ekstra. Bergen burde likevel fått 9 når de andre får 8.

FAN-SONER:

På delkriteriet “kapasitet fan zones” gis karakteren både på grunnlag av total prosjektert kapasitet på alle fan zones, kapasitet på den største fan-sone og avstand fra fan-soner til sentrum/arena. Hvor er da logikken i at både Bergen og Trondheim får karakteren 6 på delkriteriet “kapasitet fan zones” når Bergens fan-soner har en kapasitet på et sted mellom 92 000 og 120 000 (24 000 eller 29 000 på den største), mens Trondheim bare har en kapasitet på 61 500 totalt (20 000 på den største) og begge byers fan-soner ligger sentralt?

Hvorfor får Bergens fan-soner seks poeng og Stavangers fan zones syv poeng, når Bergens fan-soner har kapasitet på mellom 92 000 og 120 000 (24 000 til 29 000 på den største), mens Stavanger bare har plass til 55 000 (30 000 på den største)? Stavanger belønnes altså fordi de har en noe større største fan-sone, men vi får ingenting igjen for at vår samlede fan-sone-kapasitet er langt langt større – eller at alle våre fan-soner ligger sentralt i forhold til både sentrum og arena. Avstandene mellom fan-soner, sentrum og arena i Stavanger er opptil 9 kilometer!

Forklaringen er antagelig igjen den at man regner behovet for fan-sone-kapasitet til bare å være 45 000, og at man heller ikke her belønner Bergen for overkapasitet. Men også på dette punktet knytter det seg jo mye usikkerhet om hvor mange som egentlig vil dukke opp, og da burde det jo være en fordel å ha kapasitet i overflod? Bedre å ha for mye plass enn for lite!

Bergen burde helt klart vært gitt to poeng mer (altså 8) her, mens Stavanger skulle fått minst ett poeng mindre (altså 6) pga kapasitet og beliggenhet.

TRANSPORT TIL STADION:

I NFFs vurderingskriterier står det følgende om transport til/fra stadion: “Kapasiteten bør være høy nok til å frakte
alle involverte trygt og effektivt fra stadion til sentrum av byen på under 75 minutter.”

Bergen og Trondheims sentrale stadioner har likevel fått karakteren 7, mens Stavangers usentrale stadion har fått karakteren 8 på transport til/fra stadion…

Jeg vil påstå at det overhodet ikke vil være et problem med transport når stadion er på Dokken, mens det fort kan bli et problem i Stavanger der stadion ligger 9 kilometer fra sentrum. Kan ikke fatte og begripe at Bergen skal få lavere poengscore enn Stavanger på det! Men antagelig får Stavanger ekstrapoeng på at det går tog helt frem til døren, mens det ikke går tog den siste kilometeren fra Bergen Stasjon til Dokken…

Her skulle Bergen og Trondheim fått 8, mens Stavanger toppen burde fått 7.

TRANPORT TIL/FRA FLYPLASS:

Her er faktisk et sted Stavanger og Trondheim ikke har fått nok poeng i forhold til Bergen. Bergen oppgir en kapasitet på 20 400, Trondheim 51 000 (!) og Stavanger 68 000 (!!) Men behovet er i følge NFF bare hhv 19515, 15324 og 16721. Altså har ikke våre to konkurrenter fått ekstra betalt for sin vanvittige overkapasitet. Hvordan Stavanger har fått til et tall som er nesten tre og en halv gang så bra som oss, er imidlertid en gåte. De legger opp til 80 bussavganger i timen!!! Det må jo bli fullstendig kaos hvis det skal gå flybuss hvert 45. sekund! Men hvis vi skal stole på tallene, skulle selvsagt Bergens poengsum gått fra 8 til 7, mens våre konkurrenter burde gått fra 8 til 9 poeng.

TRANSPORT I BYEN:

På dette punktet har vi også kommet merkelig godt ut. Her er Bergens kapasitet beregnet til 71 070, mens Stavangers er oppgitt å være 90 000. Likevel har Bergen fått karakteren 8, mens Stavanger har fått 7. Strengt tatt skulle vel Stavanger hatt ni poeng når vi har fått åtte.
Trondheim har en kapasitet på ynkelige 25217, selv om behovet skal være 72367. Det burde holde til toppen 4 i Trondheim. De har fått 6.

ARRANGØRERFARING:

Hvorfor får Stavanger ni poeng på “arrangørerfaring”, mens Bergen og Trondheim bare har fått åtte?

Stavanger kan vise til Kulturby 2008, Gladmat-festilvalen (årlig), oljemessen (årlig), VM i sandvolley, verdensserie sandvolley, to Tall Ships Races og et fåtall konserter.

Bergen kan vise til Kulturby 2000, Festspillene (årlig), Nattjazzen (årlig), Ole Blues (årlig), tre Tall Ships Races, Hansadagene, Torgdagen (årlig), to-tre gullfester i 2007, Eurovision Song Contest (Grand Prix) 1986, Golden League og ikke minst en hel drøss store konserter bl.a. med storheter som Springsteen, Metallica og Stones.

Trondheim kan vise til VM på ski 97, verdenscuprenn på ski (årlig), Champions League-kamper, ett Tall Ships Races, EM-kamper håndball, kongekroning og kongebryllup, Olavsdagene (årlig) og Uka (årlig).

Her kunne de fint ha gitt 8 poeng til alle tre. Ser ikke hvorfor vi skulle være dårligere stilt enn Stavanger. Ni poeng er uansett for drøyt, da ingen av byene har relevant erfaring til å arrangere noe på størrelse med EM.

FORSLAG TIL LOKALT ARRANGEMENTSKONSEPT:

Her har Bergen og Trondheim fått syv, mens Stavanger har fått ni poeng. Siddisene har planer om gode lydsystemer i fanzonene, de skal ha et prosjekt som fokuserer på sunn mat, de skal bruke EM som et mål i talentutviklingen, og de har snakket varmt om å involvere lokalt boende utlendinger i prosjektet. Hva er så fantastisk revolusjonerende med dette? Og hva er det med disse planene som ikke er overførbare til de andre stedene? Hvorfor skulle ikke andre byer kunne kommet opp med like attrative tiltak i løpet av de syv årene som er frem til EM? Arrangementer under sluttspillet er jo noe man har veldig god tid på seg til å tenke ut. Strengt tatt kunne man nøyet seg med å gi Stavanger 8 poeng på dette. Ingen ville reagert på det, da de likevel ville fått flere poeng enn noen andre på dette punktet. Bergen legger vekt på barnevennlighet, piknik, konserter og gastronomi. Hva er så mye dårligere med det?

VEKTLEGGING:

Vektleggingen av kriteriene er slik:

40 % arena
20 % overnatting
25 % transport
15 % arrangementskonsepter

Disse fire kriteriene bygges opp av flere likevektige underpunkter.

Arena-karakteren er et snitt av karakterene på
- Realismen i at stadion er klar til 2014, som er UEFAs krav (10 % av totalkarakter)
- Tilfredsstille tekniske krav til stadion (10 % av totalkarakter)
- Egenfinansiering (10 % av totalkarakter)
- Etterbruksløsninger (10 % av totalkarakter)

Overnattingskarakteren er et snitt av karakterene på
- Overnatting for UEFA-relaterte personer (10 % av totalkarakter)
- Overnatting for supportere (10 % av totalkarakter)

Transportkapasitet-karakteren er et snitt av karakterene på
- Transportkapasitet til/fra vertsby med fly (5 % av totalkarakter)
- Transportkapasitet til/fra vertsby med buss eller tog (5 % av totalkarakter)
- Transportkapasitet i byen (5 % av totalkarakter)
- Transportkapasitet til/fra stadion (5 % av totalkarakter)
- Transportkapasitet til/fra flyplass (5 % av totalkarakter)

Arrangementskonsept-karakteren er et snitt av karakterene på
- Kapasitet fan-zones (5 % av totalkarakter)
- Arrangementserfaring (5 % av totalkarakter)
- Forslag til arrangementskonsepter (5 % av totalkarakter)

Kommentar: Det at en by har arrangementserfaring og festlige løsninger for arrangementene, veier altså tilsammen likt med at man kan finne overnatting til de 67 500 supporterne som kommer til byen, eller at folk kan komme seg til og fra byen. Det med arrangementserfaring og arrangementsløsninger teller nemlig tilsammen 10 %. De totale transportløsinger til/fra byen teller 10 %, og muligheten for å innkvartere supportere likeså. Siden Stavanger får tilsammen 3 poeng mer enn Bergen på arrangementserfaring og fikse konsepter, mens Bergen får bare 1 poeng mer enn Stavanger på overnatting til supportere, kan man si at det er viktigere at Stavanger har artige planer enn at de faktisk ikke klarer å finne overnatting til 11 000 av de tilreisende – mens Bergen derimot har klar overkapasitet. Det er rimelig utrolig vektlegging!

For det første vil det jo være mye mer negativt for at EM-arangøren at de tilreisende må sove på gaten, enn at stedet ikke har særlig spennende konsepter før og under mesterskapet. Tror ikke akkurat UEFA gleder seg over at arrangøren har fokus på sunn mat og god lyd i fanzonene, hvis 11 000 tilreisende mangler en seng å sove i! For det andre så fatter jeg som sagt ikke at man må ha ferdige planer for arrangementskonsepter allerede nå. Om man får en lys idé for et konsept i 2015, vil den sikkert være gjennomførbar under EM i 2016. Og om én by har et fikst konsept på programmet, så er det vel ingenting i veien for at det også kan gjennomføres andre steder. Det kan jo også de sentrale arrangørmyndigheter styre mye. Verre er det å finne ut i 2015 at man mangler overnatting til titusener av dem som kommer, eller at flyplassen kanskje kunne trengt en ekstra terminal for å kunne ta imot alle. Da er det litt seint… Fungerer ikke transport og overnatting, hjelper det lite at arrangøren er opptatt av integrering, godt kosthold og talentutvikling!

Jeg mener man kunne redusert vektleggingen av arrangementskonsepter til 10 %, og i stedet økt punktet om overnatting til 25 %. På denne måten hadde også innkvartering av supportere spesielt blitt vektlagt 12,5 %, mens arrangørerfaring og forslag til konseptløsninger totalt hadde blitt vektlagt 6,7 %. Det høres mye mer logisk ut for meg!

Tar vi da også med de poengsummene jeg mener Bergen, Trondheim og Stavanger i rettferdighetens navn hadde fortjent på de punktene jeg nevnte tidligere i bloggen, ville Bergen og Stavanger endt opp med poengsummen 6,9, mens Trondheim ville fått 6,8. Men altså, jeg er fullstendig klar over at Bergen ikke kan arrangere EM uten et stadion – selv om vi hadde fått toppscore på alle andre punkter. Det fritar imidlertid ikke NFF fra en merkelig karaktergivning. De har vel satt karakterene slik for å rettferdiggjøre valget med tall. Hadde Bergen fått for god poengsum til å bli droppet, hadde hele karaktergivningen vært bortkastet hvis man likevel hadde måttet droppe Bergen pga stadionplanene. Det hadde liksom ikke tatt seg ut å ha Bergen med høyest poengscore av alle, men likevel ikke noe EM i Bergen…

EM 2020:

Norge/Sverige får neppe tildelt noe EM i 2016. Dermed vil man antagelig etter avgjørelsen 27.mai 2010 gå for en ny søknad i 2020. Jeg går ut i fra at det da blir en ny søkerrunde for de norske byene. De kan vel umulig tviholde på de fire valgte byene hvis det i mellomtiden dukker opp en kandidat som er bedre kvalifisert.

Bergen fikk denne gang bare to poeng på realisme i at stadion ville stå klart i tide – Stavanger og Trondheim fikk åtte poeng. Klarer Bergen å gjøre stadionplanene like realistiske som det Trondheim og Stavanger sine planer var, så gir det oss altså 6 poeng mer på den biten – og 0,6 poeng mer på totalkarakteren. Det ville gitt oss 7,2 poeng totalt – og det uten at det hadde vært gjort noe med poenggivningen på de andre punktene, eller at det hadde vært gjort noe med vektleggingen. Til sammenligning fikk ingen av de andre søkerne mer enn 7,1 poeng som totalkarakter. Det at vi ikke hadde stadionløsninger som var realistiske å få gjennomført i tide, var altså ikke bare det som skilte oss fra å få EM. Det var også det som skilte oss fra å få den beste karakteren av alle søkerne – i tillegg til at vi altså åpenbart er snytt for en del poeng her og der!

Til neste gang får Bergen ta med ord som “integrering”, “CO2-nøytral”, “miljøvennlig”, “kildesortering”, “barnevennlig”, “antirasistisk”, “fair play”, “inkluderende”, “tolerant”, “homovennlig” og “helsebringende” i annenhver setning i søknaden.

Men Norge/Sverige får nok ikke EM i 2020 heller. Og uten EM i Bergen kan Brann fortsette å spille på et intimt stadion man kan klare å fylle noenunde opp til hver seriekamp. Et stadion som er eiet av Brann, et stadion med sjel og røde seter, et stadion som kun brukes til fotball.

Aldri så gale at det ikke er godt for noe…

For øvrig: At karaktersettingen regnes ut fra muligheten til å oppfylle behovet – i stedet for å regnes ut fra kapasiteten i seg selv, gjør også at Oslo og Lillestrøm kommer merkelig dårlig ut. Hvor er f.eks logikken i at Bergen og Oslo/Lillestrøm får samme karakter på “overnatting” når man vet at Oslo-regionen har mange flere sengeplasser å tilby? Hvor er logikken i at Bergen nesten får like høy score som Oslo/Lillestrøm på transport, når vi vet at de har et mye mye bedre kollektivnett både for trafikken i området og for trafikken til/fra området?

Svaret er at Oslo/Lillestrøm måles ut i fra hvordan de kan håndtere de 168 750 som forventes å komme dit, mens de øvrige byene måles ut i fra hvordan de kan håndtere de 67 500 som forventes å komme til hvert av de stedene. Ergo kommer Oslo/Lillestrøm litt kunstig dårlig ut i karakterboken. De “straffes” på en måte for at de har helt andre folketilstrømninger å forholde seg til, og ender opp med karakterer på rundt Bergen-nivå innenfor transport og overnatting, selv om alle vet at Oslo-regionen er mye bedre enn oss der.

Det er i grunn rart at Oslo og Lillestrøm ble tatt med i karaktersettingen da den regionen ble forventet å ta imot 168 750 tilreisende – og de øvrige byene bare 67 500 hver, samt at det på forhånd var bestemt at nettopp Oslo og Lillestrøm skulle ha de to største stadionene. Oslo hadde jo måttet være med selv om de ga Oslo dårligst karakter på muligheten til å håndtere antall tilreisende. Men da hadde de kanskje skjønt at vi ikke kunne ha en 50 000-seters EM-arena i Norge – med all den ekstra trafikk det medfører, men hadde måttet nøye oss med stadioner på 30 000 og 40 000 også i Oslo-området? Eller kanskje de hadde funnet ut at det ikke var plass til at begge de to største arenaene skulle være omtrent samme sted? Antagelig er Oslo og Lillestrøm tatt med i karaktersettingen for å rettferdiggjøre at Oslo-området skulle ha to arenaer. Hadde Bergen fått for god karakter, ville faktisk Oslo blitt kibbet ut. Og det er selvsagt utenkelig, siden Oslo tross alt er den byen med desidert best forutsetninger for å kunne ta imot store folkemengder.

Fakta om NFFs karakterer:

  • Bergen slår Stavanger på 6 delkriterier, Stavanger slår Bergen på 6 delkriterier, mens 2 er like.
  • Bergen slår Trondheim på 4 delkriterier, Trondheim slår Bergen på 3 delkriterier, mens 7 er like.

Her er hele karakterlisten NFF har satt på de tre aktuelle byene: (B = Bergen, T = Trondheim, S = Stavanger)

Arena: B: 5,3, T: 6,8, S: 6,8
- Realismen i at stadion er klar til 2014: B: 2,0, T: 8,0, S: 8,0
- Tilfredsstille tekniske krav til stadion: B: 8,0, T: 6,0, S: 6,0
- Egenfinansiering: B: 3,0, T: 6,0, S: 6,0
- Etterbruksløsninger: B: 8,0, T: 7,0, S: 7,0

Overnatting: B: 7,5, T: 7,5, S: 7,0
- Overnatting for UEFA-relaterte personer: B: 8,0, T: 8,0, S: 8,0
- Overnatting for supportere: B: 7,0, T: 7,0, S: 6,0

Transportkapasitet: B: 7,6, T: 6,6, S: 7,0
- Transportkapasitet til/fra vertsby med fly: B: 7,0, T: 7,0, S: 6,0
- Transportkapasitet til/fra vertsby med buss eller tog: B: 8,0, T: 5,0, S: 6,0
- Transportkapasitet i byen: B: 8,0, T: 6,0, S: 7,0
- Transportkapasitet til/fra stadion: B: 7,0, T: 7,0, S: 8,0
- Transportkapasitet til/fra flyplass: B: 8,0, T: 8,0, S: 8,0

Arrangementskonsept: B: 7,0, T: 7,0, S: 8,3
- Kapasitet fan-zones: B: 6,0, T: 6,0, S: 7,0
- Arrangementserfaring: B: 8,0, T: 8,0, S: 9,0
- Forslag til arrangementskonsepter: B: 7,0, T: 7,0, S: 9,0

Vist 397 ganger. Følges av 7 personer.

Kommentarer

Blir ikke noe EM i Bergen før NFF skjerper seg hvertfall, karaktersettingene virker jo helt på styr (bortsett fr den med arena da), Bergen er jo klart best på fan-zones, kanskje i hele norden tilogmed! Håper virkelig vi ikke får EM til Norge i 2016, sånn at vi eventuelt kan forberede oss litt bedre til neste søknad. nå vet vi jo hva som er viktigst for suppestyret i NFF. Ellers så vil jeg si at jeg driter 100-0 i Em og bryr meg heller om Brann! HEIA BRANN!!

Håper det blir stor debatt runft denne saken, slik at hele norge får vite hvordan NFF egentlig er.
Syns Sondre Kåfjord burde trekke seg!
NEI til EM i 2016.

Sammenligner man med EM i Østerrike/Sveitz der det møtte opp ca 300000 supportere uten billetter så forstår man at å diskuter om en by har 50000 eller 80000 overnattingsplasser er uinteressant Transport kapasiteten er også altfor liten i alle norske byer Det vil bli kaos uansett , så vær glad for at Bergen ikke blir med på dette tullet

Nå kommer vel neppe EM til Norge/Sverige uansett.
Og samme gjør det.
Det mest pussige – synes jeg – er at man ikke har vektlagt alle de tomme setene ETTER arrangementet.
Fotballinteressen i Bergen knuser alle de andre i Norge.
Jeg skjønner ikke hva som er så stas med at 27 000 seter på Lillestrøm og deromkring skal stå tomme etter at noen hektiske EM-uker er historie.

Samtidig så er det et faktum at så store investeringer burde vært redgjort for som etterbruksprosjekt. Jeg vet ikke hvor stor andel av pengene som er forutsatt skal komme fra staten, men det blir ikke småpenger. Med så store investeringer kommer det til å bli en skandale i ettertid – når flotte, nye tribuner står bortimot vakum-tomme helg etter helg.

Et eksempel er oppskrytte Vålerengen som alle i media i Oslo skryter så uhemmet av som publikumslag. Hvilket er beviselig usant.
Sannheten er at de trekker vesentlig under 10000 på de dårligste kampene. (Vesentlig færre enn det såkalte medlemstallet i Klanen) Og de har “gratis drahjelp” på de store kampene av sikkert 25-40 % av publikum som kommer for å se bortelaget – og er i eller har lett tilgang til Oslo. Hva i himmelens navn skal en lunken og uinteressert fotballby som Oslo med et slikt tribuneanlegg?

De store tribunene kommer til å glise med sine tomme seter til beslutningstakerne etter at fotballforbundet valgte å fornærme landets mest vitale fotballby.
Om de (ikke vi, nei – de) da skulle få dette EM – noe jeg sterkt betviler.

skandale av politikerene i denne byen, og skandale av NFF. er ikke mer å si om den saken

Alexander, her har du ifht EM-søknaden gjort en skikkelig bra, oversiktelig, 1st class jobb, otstanding skejmatisk forklart og fremstilt ! EM får vi trolig ikke denne gangen, men hva med 2020, bør noen feks sette i gang en “bevegelse” slik at vi får høyest score ved neste korsvei ? Er da lokaliseringen noe som må ha det “visjonære” i bånn ? En lokalisering som gjør Bergen som et førstevalg uansett hva de andre måtte finne på ? Da er trolig en lokalisering hvor vi snakker om et 4 felts veinett fra nord, syd og vest det logiske, Tunnellsporet med tog fra øst er der allerede.

Stedet blir da STORE LUNGEGAARDSVANN. Det blir noen annet enn en rundkjøring, og et COOP utsalg et sted ute på bondelandet. Dokken derimot har en tysk ubåtbunker som “bakgrunnsbilde”. Store Lungegaardsvann er visjonært, ut fra flere forhold, plassen spesielt, er og blir OPTIMAL, og det ville vært en beliggenhet svært få om noen kan vise maken til i Norge, eller Europa for den saks skyld. Ser for meg et slikt anlegg, en sen vinterkveld, i lett snødrev, opplyst, WOW hvilket skue :-)

Så til et annet spørsmål i fht dette, hvilken innvirkning ville et slikt anlegg hatt for SKB ! Trolig svært mye, og avgjørende for SKB’s fremtid. Kanskje vi bør være litt “visjonære” også i fht dette aspektet ? Og i fht Store Lungegaardsvann som arena, så er tiden den rette for å “filleristee” våre politikere i fht et logisk veivalg som må fattes. Kvartfinale i Bergen 2020 :-)

I fht nevnte “bevegelse” så kan kanskje Alexander ta avsparket ?

se her folkens! en kjapp runde i paint og jeg får vann i munnen!

Fastwalker her, Glenn A, der traff du en innertier :-) Men få til noen til med Fløyfjellet som bakgrunn, i glass, med noen flotte reflekser i gjerne med noen flotte yachter rundt vannet der :-) Så får vi med oss noen flere til en eller annen dugnad, som en begynnelse, e du me ?

Fastwalker

Det neste som bør skje, fra en eller annen, er å få listet fordeler (og de få ulempene :-) ) som er relevant i fht Store Lungegaardsvann som lokalsjon. Jeg har i mitt første innlegg definert noen åpenbare fordeler…resten, som en dugnad, bør flere bidra med….er det noen der ????

Fastwalker

ja jeg har alt inne i hodet! men er desverre ikke noen ekspert på paint og det derre :P men ser for meg en flott stadion på en øy ute på store lungeren, gjerne med kanaler rundt og broer og kansje bybebyggelse rundt også! ikke bare for fotballen sin skyld, men for BYEN sin skyld! hadde vært helt fantastisk å få gjort noe med det skittne vannet.
jeg er så med som det går ann! vi starter en folkeaksjon, og får med oss alexander også! Glenn a.

Glenn, det er gutten sin det, du er søren meg enda mer kreativ, og visjonær enn det jeg har vært, så langt :-) Spesielt det du angir i fht bebyggelse er jo bare helt rått. Kan i den forbindelse fortelle deg at i Frankrike er det for noen tiår siden bygget nettopp en ny by mye lik det scenarie som du skisserer. Ikke bare det, men jeg er blitt fortalt at nevnte by – Port Grimaud – er en av Frankrikes aller største turist-attraksjoner. Kan rimelig lett se noe tilsvarende for bergends del. Visjonære her ? Jeg tror vi kan få noen flere med på en debatt rudnt dette, slik at i det minste noen nye ideer kan diskuteres, for 2030 … Start med noen mailer til folk somkan bidra :-)

NB: De bildene du har der, er oustanding, men lag noen flere for senere bruk om du forstår :-)

Fastwalker

hehe, joda, takk får jeg vel si! port grimaud har jeg hørt om! det skulle vært flere som oss i dette landet, då hadde det ikke vært så traust og kjedelig. skjer jo aldri noe nytt og stort i denne byen, alt skal være så forbasket som i gamle dager! jeg tror og håper at det er flere i denne byen som har lyst å se dette skje, går det ikke ann å starte ett nytt debattforum eller en gruppe her inne? har hørt at det er over 10.000 bergensere inne på denne sonen.
skal lage som bare pokker jeg vettu. om vi får dette mer seriøst, så skulle vi fått noen arkitekter med oss på laget!

Vel, Port Grimaud er oppskrytt – synes jeg. Dessuten har de bare St. Tropez og St. Maxime å sole seg i gjenskinnet av.
Glenns prosjekt kan sole seg i Bergen (om det skulle være oppholdsvær da..)
Lykke til med prosjektet!
Husk å få det presentert/pubilsert i BA.

vel, Bergen har vel aldri sjans til å bli noen ferieparadis ( eller, ett par grader varmere om 100 år pga global oppvarming?) MEN, å tette igjen vannet, noe lignende som de har gjort i port Grimaud, er noe som jeg er er sikker på hadde gjort seg gjøre, med stor suksess!
dette skal jeg pinedø jobbe videre med, med hjelp av deg Fast Walker?

http://origo.no/-/sandbox/show/248278_nye-store-lungegaardsvannet

Port grimaud er nevnt her, men det er i en setting ment som en ide til videre diskusjon. En massiv “bebyggelse” av vannflaten i Sl er vel for mange totalt utentnkelig, men sett i fht byens “beskaffenhet” ville selv en “begrenset” utbygging vært en berikelse, spesielt for miljøet. Det ville vært bilfritt, med et mylder av aktiviteter, fra vanlig (begrenset) bebyggelse, restaraunter av ymse slag, butikker etc. Dette kombinert med noen kanaler, noen mindre broer, samt noen brygger ville området blitt en magnet for de fleste skulle jeg tro. Som en krone i midten av det hele plasseres så en ny byarena. Det er denne kombinasjonen som gjør et eventuelt anlegg ute på et jorde i Fana eller Åsane så lite egnet. En byarena kan KUN plasseres i hjerte av byen.

I dag ligger SL der, litt sånn ugjestmild, den bare er der liksom, stor, ruvende men til liten glede eller nytte for noen. SL tar ikke så rent lite av byens areal heller slik den ligger der i dag. Er det da på tide at byen tar tilbake deler av dette arealet, et areal byen er i desperat nød etter. Spesielt med tanke på de krav en mulig EM 2020 vil kreve…….

KJØR DEBATT, og pressen er også invitert til å komme med noen “visjonær” innspill, om de evner det. Hittil har pressen ikke bidradd med noe som helst, kun som passive tilskuere, i motsetning til da bybanen ble debattert….

Fastwalker

Et annet aspekt her er hvor dyp SL er. Med tanke på debatten for et eventuelt dobbeløpet for jernbanespor fra Arna, inklusive en mulig 2 felts vei parallelt, så vil steinmassene fra en slik utbygging få en mulig kortest tenkelig vei som fundament for en ny byarena. Genialt, om jeg må få si det selv :-)

Et par presiseringer til teksten, som gjerne var litt uklare før jeg rettet på det nå:

Når det gjelder hvor mange punkter Bergen slo de andre byene på (og hvor mange de slo oss på), så snakker jeg selvsagt da om NFFs karaktersetting – ikke den karaktersettingen jeg selv har nevnt som mer rettferdig.

Det samme gjelder det om at Bergen ville hatt 7,2 poeng som totalkarakter (best av alle) hvis NFF hadde hatt like stor tillit til oss som til Trondheim og Stavanger om at stadion skulle bli ferdig i tide: Det er også uten min foreslåtte karaktersetting. Med den ville vi nemlig fått 7,5, mens ingen andre ville fått mer enn 6,9.

Alexander, din innledende analyse er forbildelig, på flere måter og mange plan :-) Excellent ! Men kanskje det er en ide å ta fokus på 2020 ? 2016 Em er historie ! Da er min innvitt (ref i går kl 11:00), og den respons Glenn har demonstrert med sine illustrasjoner, en mulig start på en slik prosess. Storelungeren er da DET ENE store alternativet, som har fremtiden for seg. Alt annet vil neppe fungere som byarena. Bildene mener jeg er en illustrasjon på at det er slik.

Jeg vet at “noen” innen SKB følger denne debatten med et skjerpet blikk :-) Straks tiden er “moden” vil også de ta fatt i stafetpinnen for å bidra på sin måte.

En mulig fremtidig suksess i fht 2020 så må “en eller annen” definere en plan, som er basert på fakta, engasjement og visjoner.

Saken må angripes fra flere hold, og aller helst så koordinert som mulig. Got it ? Vil selv få drahjelp av en internasjonal kjent webdesigner for nettopp dette formål. Så følg med :-) Men først er det ferie :-)

Med en slik byarena, og stadion, hvor mange fra fjern og nær vil ta turen til hver hjemmekamp ? 25000 + ??? Med rett frem til stadion, gode parleringsmuligheter fra 3 himmelretninger, pluss tog fra østlig retning, så er det trolig grunnlag for 2000 ekstra fra hver av de respektive “himmelretninger”. I dag ca 17500 når dagens stadion er ferdig.

Dagens 17500 + 8000 = Ca 25000…i snitt…realistisk ? Ja trolig med en slik utrolig plassering, og slik Glenn har skissert en visjon rundt.

Glenn, det ene bildet med Ulrikken som bakgrunn, kan du definere et hotell må stadion der. Slik får vi ytterligere demonstrert at hotellkapasisteten ikke blir et problem :-) Ser her for meg et hotell som er del av stadion, fkes med et design lik et seil. Det bør ha en buet former som er i harmoni med det du allerede har definert så langt. U fix ?

fixed! sjå på sonen!

Presisering: Når man har regnet ut antall sengeplasser til hver by, så er det medregnet hele regionen (ikke bare arrangørkommunen), og det er selvsagt også medregnet prosjekterte sengeplasser.
-
Når det gjelder Fast Walker og Glenn Andreassens planer: Er det noe det ikke er mangel på i denne byen, så er det planer. Problemet er at det tar minst 30 år fra idé til fullførelse i Bergen. Uansett hva man skal bygge eller hvor man skal bygge, så er det massiv motstand. Har man planer om et nytt stadion i Store Lungegårdsvann, vil det garantert bli avfeid med at man ikke kan ødelegge “denne vakre perlen”. Dessuten er det sikkert et unikt vadeområde for sjeldne fuglearter akkurat der. Og så må vi ikke glemme alt Brann-hatet som er i denne byen. At bergenserne elsker Brann, er en sannhet med store modifikasjoner. Mitt inntrykk er at halve Bergen hater alt som har med Brann å gjøre.

Jeg ser ikke for meg et slikt prosjekt bli gjennomført i Bergen. I hvert fall ikke før 2040.

Det skal erfaringsmessig svært få mennesker til for å få endret en “politisk” kurs. Ikke glem at alle våre kjære politikere er til det ekstreme lydhøre for hva folk har på hjerte. Skal det skje en endring i fht dette, altså i fht Store Lungegaardsvann, må pressen med på laget, ellers skjer lite eller ingenting. SL er det optimale valg, av absloutt alle grunner og årsaker.

Glenn har gitt noen bilder på hvor bra det kan bli. Et aspekt i fht dette er kilden til “evige” inntekter for byen, og SKB spesielt. I fht årlige “omsetninger” vil en byarena over noen tiår bli et “selvfinasierenede” prosjekt. Alle de andre anlegene som ligger der, og som kommer til (feks badestampen), vil for all fremtid bli sugerør ned i bykasssen. En byarena vil, med maskimal utelling, bidra motsatt vei, altså kroner inni bykassen. Suksessen i fht dette er at en byarnea blir gitt en korrekt og optimal plassering……

Så til et annet aspekt, turisme: Kanskje vil en slik plassert byarena bli et ikon for byen, et sted folk vil se og oppleve (kanalaer, resturanter, små broer, samt kanskje også noen kanaler som det tidligere var helt inn til Lille Lungeaadsvann). Vil et slikt anlegg får like mange besøkende som feks Holmenkollen, Fløyen, Akvariet u name it ? Klart det ville det !

Tror bestemt at et slikt anlegg ville fått langt større tilslutningen enn det feks bybanen har i dag, med god margin. Hvordan makredsføringen bør planlegges, og gjennomføres er så langt er åpent spørsmål.

Skal dette bli en virkelighet må “folket opplyses”, våre kjære politikere vil følge etter som lydige hunder. Spøk til side, byen trenger en byarena, og hvilke andre steder enn SL har en bedre lokasjon ! Innrøm det først som siste, det finnes ingen andre alternativer enn SL :-)

Helt utrolig! Nå skal Trond Giske GRANSKE om det var riktig å utelukke Bodø… Herregud altså! Det er hundre ganger større grunn til å granske om det var riktig å utelukke Bergen! Bodø har ingenting av det som trengs. De fikk desidert dårligst karakterer av NFF – og ikke uten grunn. Man trenger ikke granske for å finne ut at Bodø er håpløst stilt når det gjelder overnattingsmuligheter og transport. Selv Stavanger-regionen har problemer med å finne nok sengeplasser. Hva er det Giske tror? At EM er som å arrangere en UEFA-cupkamp?

Jeg hadde forsåvidt godtet meg om f.eks. Stavanger eller Trondheim hadde mistet statusen som utvalgt by, men ærlig talt: At Bodø hadde blitt valgt fremfor disse, hadde vært den komplette idioti. Mye mer idiotisk enn at Bergen ble utelatt.

Utfra de siste dagers kommentarer i landets aviser rundt EM 2016, så er mitt tips at vi kan forberede oss til 2020 i stedet, eller ? EM 2016 blir det ingenting av i denne omgang. Konseptet, totalt sett, er rett og slett for tynt. Det kan i stedet stilles spørsmål om vi noensinne får det.

Annonse

Nye bilder