Ikke ideell tribuneplan

I sommer fikk vi vite at Brann ønsker å være der vi er; på Nymark. Det var jeg fornøyd med.

Ja det har sine utfordringer og beliggenheten er ikke perfekt, og rent logistikkmessig hadde det kanskje vært bedre med en enda mer sentral beliggenghet. Men det hadde neppe blitt Branns eget stadion. Det hadde blitt et stadion der Brann var en av flere leietakere.

Et nytt stadion ville mest sannsynlig fått sponsornavn (som hadde blitt skiftet ut sånn omtrent hvert syvende år) og det er på ingen måte sikkert at det hadde blitt i Branns farger eller med annen Brann-identitet. Og det er lett å si at Brann skulle hatt hovedprioritet, men det er vanskeligere å gjennomføre i praksis når konserter og andre arrangementer gjerne bookes lenge før terminlister fastsettes. Vi så hva som skjedde med Stabæk i Telenor Arena. Innvendig var det lite å se til Stabæks farger, bærumsklubben måtte spille flere kamper på Ullevål da det var andre arrangementer, og etter noen år måtte de også flytte tilbake til sin gamle bane. Nå er Telenor Arena stort sett bare brukt til diverse ikke-fotballrelaterte events.

Uansett var jeg glad for at det i hvert fall ikke ble lagt opp til noen flytting av Branns hjemmebane til et eller annet usentralt sted som Kokstad eller Åsane, der det ville begrenset seg hvor mange retninger/veier trafikken (både biltrafikk og kollektivtrafikk) kunne spredd seg over etter kamp – og hvor deler av bergensområdet ville fått lang vei til kamp. I forhold til slike steder er Stadions beliggenhet meget sentral.

Men som sagt; også dagens Stadion har sine utfordringer. Ikke minst høy gjeld, høye vedlikeholdskostnader, en utdatert langside – og få muligheter for inntjening utenom kampdag. Derfor kom Brann nylig med foreløbige tanker og skisser for en ny og moderne tribune, og som skal finansieres av det som ut fra dagens reguleringer omtrent er det eneste man i dette området kan tjene penger på de 350 dagene det ikke er kamp; nemlig studentboliger.

Og det gir noen fordeler: Man får en mer moderne tribune med skikkelige fasiliteter, man får fjernet de forhatte stolpene, man får en mer intim Stadion ettersom man får flyttet tribunen nærmere banen og man får lukket inn hjørnene. Og alt dette visstnok på en måte som ikke medfører enda større gjeld.

Så langt alt vel.

Men det er likevel en del ting ved de foreløbige planene som gjør meg skeptisk: (Det er imidlertid viktig å understreke at det hele altså er på skisseplanet ennå).

For de foreløbige skissene viser at kapasiteten vil gå NED – med rundt 700 blir det sagt. (Dette er altså bare et foreløbig anslag). Ikke det at det er dramatisk, og som regel er det ikke behov for mer enn de 17000 det legges opp til. Men selv om kapasiteten er stor nok nå, bør den ikke gå ned. Og med de forelagte skisser, låser man dessuten alle muligheter for å kunne utvide med relativt enkle grep, om det på lang sikt skulle bli nødvendig med en utvidelse. For etter ferdigstillelse av den nye tribunen, ser Stadion-bygget ut til å være lukket hele veien rundt. Da må man i så tilfelle utvide i høyden. Det kan bli en lang og vanskelig prosess å få til, fordi man da må endre reguleringsplanene i et nabolag som ikke virker spesielt happy med noen planer som legges frem – og ikke minst vil det bli dyrt å bygge i høyden.

For det andre vil den nye tribunen (i antall seterader) antagelig bli relativt lav, for hvis ikke jeg tar feil ut fra skissene som ble lagt frem på medlemsmøtet tirsdag, vil den få færre seterader enn dagens langside. (Skissene er ikke nødvendigvis en fasit på hvordan det blir, men det sier seg selv at volumet av studentboligene vil gjøre det vanskelig å bygge mange seterader), Det er synd, for det er jo nettopp sentralt på langsiden de mest attraktive plassene er – og gjerne litt opp i høyden. Med andre ord: Man går da glipp av mange potensielt gode plasser. I stedet sprer man altså kapasiteten ut til hjørnene, som jo ikke er på langt nær like attraktive. Dessverre er det slik at flere seter vil føre mindre lønnsomhet i prosjektet, fordi det da blir plass til færre boliger. Kanskje det da ikke blir lønnsomt i det hele tatt.

For det tredje vil det altså (ut fra hva jeg så av de foreløbige skissene) fort kunne bli vel tre etasjers høydeforskjell mellom øverste seterad og taket. Dette byr på problemer: 1) Lyden forsvinner i større grad opp i luften og ut av Stadion. 2) Det øker sjansen for å bli våt på de (la oss si) ti nederste radene hvis det blåser litt. Og 3) det ser ganske jævlig ut med en “lavblokk” inne på Stadion.

Planene om å bygge studentboliger med vinduer inn mot banen, byr også på en del utfordringer. For ironisk nok; mens Branns naboer i en årrekke har følt Brann og Stadion påtrengende, blir det nå kanskje slik at det blir de nye naboene (studentene) som blir påtrengende for Brann.

Det må derfor legges klare “husregler” for hva som kan være tillatt for leietagerne. Høy musikk fra åpne vinduer under kamp, må det være totalforbud mot. Men jeg vil også regne med at det heller ikke vil være ønskelig med full fest og støy under trening – eller de stadionansattes arbeidsdag for den saks skyld. Og er det ønskelig med VIF-, Viking- og RBK-flagg i vinduene? Tross alt vil jo studentene komme fra hele landet, og fans av andre klubber vil jo ha stor moro av å “pynte” Stadions ene langside med rivalenes farger. En bagatell, vil noen si, men kom an; dette er vårt Stadion!

Et annet problem er jo hva Brann skal gjøre når treneren ønsker lukket trening. Når Brann ikke engang lar egne supportere få slippe inn ved slike anledninger, kan jeg ikke skjønne at man skal la tilfeldige leietakere (som altså gjerne er fans av andre lag) få innsyn til disse treningene. Og det vil jo da heller ikke være vanskelig for eventuelle “spioner” eller journalister å smiske/betale seg inn til noen studenter for å kikke på den lukkede treningen. Finnes det praktiske løsninger som kan hindre dem innsyn?

Kort sagt; å få naboer og “uvedkommende” så tett innpå seg på vårt eget Stadion, kan by på utfordringer. Man har dermed ikke lenger helt kontroll inne på sin egen arena. Men for all del; mye av dette går det sikkert an å finne praktiske løsninger på. Og vi skal bare prise oss lykkelige over at man i det minste ser ut til å droppe Åråsen-modellen med terrasser inn mot banen.

Noe som kunne vært en løsning på problemene med for høyt tak og litt for nærgående naboer, er å flytte taket ned til normal etasjehøyde over den øverste raden. Joda, man kan si leilighetene bak da vil bli mindre attraktive av at de ikke lenger får gratis “vip-plass” til Brann-kamper. Men på den annen side vil leilighetene da slippe å ha et tribunetak “over” seg. Eller sagt enkelt og greit: Å flytte taket til nedenfor/under boligene, vil få enormt mye å si for leietagernes lys-/solforhold og utsikt mot Fløyen og Ulriken. “Under” tribunetaket kan det jo bli meget sparsommelig med naturlige lysforhold. For stadiontaket vil jo for disse leilighetene fungere nærmest som en gigantisk skyggelue. Dessuten vil en senking av tribunetaket kanskje åpne for å lage noen meter med terrasse for beboerne på den delen av tribunetaket som er nærmest leilighetene.

På denne måten vil naboene ikke bli like påtrengende, man kan fremdeles holde Stadion-gresset “lukket” for uvedkommendes innsyn, og det lavere taket vil forhåpentlig også gi bedre akustikkforhold og mindre sjanse for å bli våt når det regner og blåser.

Ulempen med denne løsingen er imidlertid at det vil se veldig rart ut når taket på den ene langsiden ligger mye lavere enn taket på resten av Stadion. Men når alt kommer til alt, ser det jo like rart ut med en “lavblokk” inne på Stadion… En annen ulempe kan også være at det lave taket vil kunne gjøre at ikke alle tilskuere vil ha fri sikt til alle andre deler av tribuneanlegget – noe som kan virke negativt inn på stemningen og enhetsfølelsen. Så jeg skal ikke påstå at denne løsningen er ideell den heller. Men kanskje bedre?

Det som er synd, er at det kanskje ikke finnes noe reelt alternativ til “studentbolig-stadion”. Et flunkende nytt stadion et annet (og forhåpentlig minst like sentralt sted) ligger etter alle solemerker langt frem i tid – selv om man hadde bestemt seg for det i dag. Vi må forholde oss til realiteten, og det er at Brann i all overskuelig fremtid skal spille der vi spiller i dag.

Men skal Brann få gjort noe med gjelden, og samtidig få gjort noe med den utdaterte søndre langside uten å pådra seg mer uhåndterlig gjeld, så er dette (dessverre) kanskje den eneste løsningen. Jeg for min del skulle gjerne hatt en topp moderne langside med seterader helt opp til samme høyden som kortsidetribunene. Men med dagens reguleringsplaner – som ser ut til å være lite å gjøre noe med, og naboenes angst for alt som kan føre til ekstra trafikk i området, er dette kanskje den eneste realistiske løsningen for å få et nytt tribunebygg finansiert og realisert.

Man kan selvsagt si at vi da like gjerne kan beholde den gamle tribunen vi har. Men se hvor glissent det er der under kamp der! Fasilitetene er umoderne, og man har de sjenerende stolpene som skjemmer sikten. På en kamp med normalt oppmøte, selger Brann veldig få billetter bak søylene. Det store gapet som i dag er mellom banen og første seterad, ser dessuten nesten like dumt ut som noen etasjer med leiligheter – og siden dette “gapet” er helt nede ved banen, er det mye mer synlig også. (Ikke glem at tv filmer mot den tribunen). Og ikke minst; den gamle lappeteppe-tribunen fra hhv 30-tallet, 60-tallet og 90-tallet koster klubben penger i vedlikehold. Med ny tribune skal vi visstnok tjene penger.

Så ja; dessverre ser studenthybler ut til å være den eneste realistiske veien å gå, men jeg håper vi finner løsninger som ivaretar intimiteten og det visuelle, at vi ikke får følelsen av å spille kamp utenfor en lavblokk i Fyllingsdalen, og at ikke studentnaboene blir for påtrengende, osv.

Og heller ikke de foreløbige skissene av den utvendige biten, ga meg noen mindre Fyllingsdalen-/Loddefjord-følelse. Skal Stadion se ut som Lyshovden borettslag? I det minste må jo Stadion ha fasader i klubbens farger! (Det kan da ikke være noe problem for Studentskipnaden å godta, men kanskje for andre instanser som skal godkjenne det arkitektoniske?)

Det er altså en god del å ta tak i – ikke minst arkitektonisk – før jeg klarer å la meg begeistre over at vi endelig kan få en ny, moderne og intim søndre langside. Stadion er tross alt et “hellig” sted for oss Brann-supportere, og denne nye tribunen er noe vi gjerne må leve med i minst 30-40 år. Så her må vi gjøre de riktige grepene!

Brann.no om planene

Vist 3050 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Jeg er enig i absolutt alt du skriver her, Osdal. Brann må ikke utelukkende se etter praktiske løsninger når ny tribune skal bygges. Det er veldig viktig at Stadion blir intimt, helst med så bratte og høye tribuner som mulig. Dette synes jeg ikke er tilfelle med nordre langside, og jeg håper derfor på en bedre løsning i syd.
Rent sportslig skal man ikke undervurdere betydningen av et Stadion som “skremmer” motstandere allerede før kampene har startet.

Annonse

Nye bilder